Bachove cvetne esence so enostaven sistem čustvenega zdravljenja, ki ga lahko uporablja kdorkoli. Koncept – Pristop zdravljenja z Bachovimi cvetnimi esencami v svojih temeljih presega okvirje posameznikove osebnosti in seže v bolj duhovno dimenzijo. 2. Cilj terapije: »ozdravi samega sebe« – pristop poziva posameznika, da prevzame odgovornost za lastno življenje. […]